امروز
مسابقات امروز
  • Sort by:
  • Leagues
  • Bet Types
    بالاترین بردها
    بردهاى اخير
    بالاترین بردها

    با کلیک روی هر یک از اسامی برندگان میتوانید توضیحات شرط‌ها را مشاهده کنید

    ۱۳۵،۳۹۳،۱۰۰ تومان
    محمدرضا م
    نفر اول
    ورزش بسکتبال
    لیگ لیگ ان بی سی
    مسابقه مسابقه گوانگدونگ – زینجیانگ
    ضرایب ۱.۸۵
    مبلغ شرط ۷۳،۰۰۰،۰۰۰
    بازگشت ۱۳۵،۳۹۳،۱۰۰
    ۱۱۱،۳۶۸،۴۱۱ تومان
    پدرام پ
    نفر دوم
    نوع شرط کمبو ۲۰ تایی
    ضرایب ۱۱۰۶.۹۹
    مبلغ شرط ۱۰۰،۰۰۰
    بازگشت ۱۱۱،۳۶۸،۴۱۱
    ۷۱،۳۶۹،۷۰۰ تومان
    علی‌ ا
    نفر سوم
    نوع شرط کمبو ۵ تایی
    ضرایب ۳۴.۵۶
    مبلغ شرط ۲،۰۶۴،۱۰۰
    بازگشت ۷۱،۳۶۹،۷۰۰
    ۶۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان
    محمد رضا ج
    نفر چهارم
    نوع شرط کمبو دوبل
    ضرایب ۳.۰۱
    مبلغ شرط ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
    بازگشت ۶۰،۲۰۰،۰۰۰
    ۵۳،۵۲۳،۸۲۰ تومان
    حسین ا
    نفر پنجم
    نوع شرط کمبو ۶ تایی
    ضرایب ۵۳.۴۵
    مبلغ شرط ۱،۰۰۰،۰۰۰
    بازگشت ۵۳،۵۲۳،۸۲۰
    ۲۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان
    هادی خ
    ورزش بسکتبال
    لیگ ای‌بی‌ای
    مسابقه مورنار - مگالکس
    نوع شرط شرط تکی
    ضرایب ۲.۰۰
    مبلغ شرط ۱۱،۵۰۰،۰۰۰
    بازگشت ۲۳،۰۰۰،۰۰۰
    وضعيت برنده
    ۱۹،۳۴۵،۰۰۰ تومان
    محمدرضا ع
    ورزش فوتبال
    لیگ دوستانه زیر ۱۹ سال
    مسابقه اتالیا - فرانسه
    نوع شرط شرط تکی
    ضرایب ۱.۹۳
    مبلغ شرط ۱۰،۰۰۰،۰۰۰
    بازگشت ۱۹،۳۴۵،۰۰۰
    وضعيت برنده
    ۱۸،۵۹۷،۰۰۰ تومان
    حمید ا
    ورزش فوتبال
    لیگ لیگ قهرمانان
    مسابقه پورتو - یونتوس
    نوع شرط شرط تکی
    ضرایب ۲.۰۵
    مبلغ شرط ۹،۰۷۲،۰۰۰
    بازگشت ۱۸،۵۹۷،۰۰۰
    وضعيت برنده
    ۱۸،۵۹۰،۰۰۰ تومان
    علیرضا ت
    ورزش فوتبال
    لیگ لیگ اروپا
    مسابقه سن اتین - منچستر یونایتد
    نوع شرط شرط تکی
    ضرایب ۲.۲۰
    مبلغ شرط ۸،۴۵۰،۰۰۰
    بازگشت ۱۸،۵۹۰،۰۰۰
    وضعيت برنده
    ۱۶،۱۶۵،۰۰۰ تومان
    میلاد ص
    نوع شرط کومبو دوبل
    ضرایب ۱.۶۳
    مبلغ شرط ۹،۹۰۳،۰۰۰
    بازگشت ۱۶،۱۶۵،۰۰۰
    وضعيت برنده